Verhuizen

April 12, 2015
admin

Veel mensen verhuizen in hun leven één of meerdere keren. Dat is doorgaans een heel gedoe en we laten dat doorgaans dan ook graag over aan een verhuizer.

Zoals u mogelijk al weet, ga ik met mijn kantoor verhuizen. Het pand aan de Laan 57 te Nunspeet wordt verruild voor benedenverdieping van het nieuw-bouwpand aan de Laan 44 te Nunspeet. Dat laatste adres is de plaats waar in het verleden de bibliotheek stond.

Spannende tijden dus binnen het notariskantoor. We verhuizen niet alleen maar ook de logistieke gang van zaken binnen het kantoor zal daardoor ongetwijfeld  wijzigen.

Op dit moment is de bouw nog in volle gang. Over enige maanden begint de afbouw en momenteel zijn we druk met regelen van die afbouw, de inrichting, de datacommunicatie, de inrichting van de tuin en dergelijke.

Het is fantastisch om te merken hoe mensen die vanuit hun eigen vak hierbij betrokken zijn, hun best doen om je te helpen. Hoe ze je dingen vanuit hun ervaring aanreiken en hoe ze tot praktische oplossingen komen.

Dat laatste merk ik in mijn dagelijks werk als notaris ook. Hoe je vanuit je eigen kennis en ervaring mensen kunt helpen om zakelijke of privé-problemen op te lossen en hoe blij mensen daarmee kunnen zijn.

Een tijdje geleden sprak ik een getrouwd stel die mij vroegen om een testament op te maken waarin hun enige dochter volledig zou worden onterfd. Dat is nogal een stap en ik vroeg hen naar hun beweegredenen. Naar enige aarzeling kwamen ze met de verklaring dat zij zo slecht met de man van hun dochter overweg konden dat zij wilden dat nooit via hun dochter iets van hun vermogen bij de schoonzoon terechtkwam. Een verdrietige reden en dat vonden zij zelf ook en zij waren er eigenlijk ook ontdaan van.

Ik gaf hen toen aan dat via een andere weg hun doel, niets naar de schoonzoon, kon worden bereikt. In het testament hebben we de dochter tot erfgenaam benoemt en daarop twee bepalingen gelegd:

1. dat het erfdeel niet zou vallen in de gemeenschap van goederen waarin de dochter met schoonzoon was gehuwd;

2. dat hetgeen de dochter zou erven na háár overlijden rechtstreeks naar de kinderen van de dochter zouden gaan en dus niet ook mede naar de schoonzoon.

Op deze wijze hield de dochter haar erfdeel en werd bereikt dat de “boze” schoonzoon niets zou ontvangen.

De ouders waren hier heel blij mee en ik ook.

Dit soort zaken komt vaker voor, bijvoorbeeld bij mensen die gescheiden zijn en niet willen dat via hun kinderen nog iets van hun nalatenschap bij hun ex-partner terecht komt.

Dit soort zaken bespreken mijn medewerkers en ik graag met u. Ook straks op ons nieuwe adres.

P. Pieltjes

No comments

You must be logged in to post a comment.