ONDERNEMER EN HUWELIJKSVOORWAARDEN, EEN GOED HUWELIJK?

March 12, 2015
admin

U bent ondernemer en inmiddels een aantal jaren getrouwd. Als goed ondernemer heeft u voor uw huwelijk huwelijksvoorwaarden opgemaakt. De huwelijksvoorwaarden bevatten, zeker als ze al wat ouder zijn, vaak een zogenaamde “koude uitsluiting”.

Koude uitsluiting betekent dat het vermogen en inkomen van elke echtgenoot tot het eigen privévermogen blijft behoren. Ieder van de echtgenoten is en blijft eigenaar van de door hem of haar aangekochte bezittingen en is en blijft aansprakelijk voor de zelf aangegane schulden.

Meestal zijn de huwelijksvoorwaarden aangevuld met een “verrekenbeding”. Dit verre-kenbeding houdt in dat al het inkomen dat in een jaar over is, nadat uiteraard de huishoudkosten zijn betaald, jaarlijks tussen de echtgenoten verdeeld moet worden.

Dit verrekenbeding vormt soms een valkuil voor ondernemers!

De onderneming is in ons voorbeeld inmiddels uitgebouwd tot een bloeiend bedrijf. Het huwelijk tussen de ondernemer en zijn partner loopt stuk en er volgt een echtscheiding. Bij de echtscheiding komen de huwelijksvoorwaarden vaak pas weer voor het eerst op tafel. De uitleg van de huwelijksvoorwaarden kan dan maar zo een onaangename verassing voor de ondernemer opleveren.

De ondernemer en zijn partner hebben tijdens hun huwelijk in geen enkel jaar het hier geschetste verrekenbeding uitgevoerd. In veel gevallen heeft dit tot gevolg dat bij de echtscheiding al het aanwezige vermogen alsnog in waarde verdeeld moet worden. Tot het te verdelen vermogen wordt dan ook de waarde van de onderneming gerekend. Dit kan de voortzetting van de onderneming ernstig in gevaar brengen. En de ondernemer dacht nog wel dat zijn ondernemingsvermogen in geval van echtscheiding veilig was!

Maar ook zonder een verrekenbeding wordt het lastig. Wanneer er geen verrekenbeding is opgenomen, blijven naast het bedrijf ook andere goederen buiten het gemeen-schappelijk vermogen. Het gevolg hiervan kan zijn dat de (niet-zelfverdienende) partner van de ondernemer als niet-ondernemer in het geval van echtscheiding nergens recht op heeft. En dit is uiteraard vaak ook niet de bedoeling van de echtgenoten.

Als gevolg van rechtspraak en gewijzigde wetgeving kunnen huwelijksvoorwaarden vaak andere gevolgen hebben dan oorspronkelijk de bedoeling was. Gedurende uw huwelijk kunnen aanpassingen van de huwelijksvoorwaarden dan ook noodzakelijk zijn. Laat u daarom goed voorlichten vóórdat u huwelijksvoorwaarden opstelt, maar laat de huwelijksvoorwaarden ook tijdens uw huwelijk met enige regelmaat controleren. In zo’n controle worden dan besproken het idee waarmee men huwelijksvoorwaarden heeft gemaakt, de noodzakelijkheid van het instandhouden van de huwelijksvoorwaarden alsook gewenste wijzigingen van de huwelijksvoorwaarden.

Uiteraard zijn mijn medewerkers en ik u daarbij graag behulpzaam.

Mr P. Pieltjes

No comments

You must be logged in to post a comment.