HUWELIJKSE VOORWAARDEN ‘UIT DE LA’!!!

June 12, 2015
admin

Vóór het huwelijk worden huwelijkse voorwaarden vaak gemaakt onder het motto ‘het hoort erbij’. Kort na het tekenen daarvan verdwijnen de huwelijkse voorwaarden vervolgens in een diepe la. Dit is bijzonder onverstandig gezien de uitvoerige rechtspraak over problemen bij echtscheiding. Hieruit blijkt – kort gezegd – dat huwelijkse voorwaarden actief moeten worden nageleefd én uitgevoerd.

 

Problemen bij scheiding ontstaan vooral over in huwelijkse voorwaarden opgenomen verrekenbedingen die niet werden uitgevoerd. Vaak wordt in huwelijkse voorwaarden een zogenaamd periodiek (jaarlijks) verrekenbeding opgenomen. Op grond van dit verrekenbeding moeten de inkomens van beide echtgenoten – die resteren nadat de huishoudkosten zijn betaald – met elkaar gedeeld worden. Op deze manier delen de partners beiden in de groei van de vermogens.

 

Om problemen bij echtscheiding te voorkomen, moet de verrekening van inkomens ten minste jaarlijks plaatsvinden. Bij voorkeur door aan de ander het te verrekenen bedrag in geld uit te keren. Indien dit niet mogelijk is, dient in ieder geval schriftelijk vastgelegd te worden waar ieder recht op heeft.

 

Uit de rechtspraak blijkt dat in bepaalde gevallen een niet uitgevoerde jaarlijkse verrekening bij scheiding zelfs kan uitdraaien op een verrekening alsof de echtgenoten in gemeenschap van goederen waren gehuwd.

Heeft u een periodiek verrekenbeding in uw huwelijkse voorwaarden? 

Dan is het van belang om elk jaar te verrekenen. Het doen van de aangifte voor de inkomstenbelasting is een goed moment om ook de administratie van de huwelijkse voorwaarden op orde te maken.

Heeft u al langer niet meer verrekend? 

Neem dan contact op met de notaris. De notaris kan u adviseren. Als de huwelijkse voorwaarden niet meer voldoen aan uw wensen, kunnen deze tijdens het huwelijk via de notaris worden gewijzigd. In het verleden was hiervoor de goedkeuring van de rechter noodzakelijk. Sinds 1 januari 2012 is dit niet meer nodig.

Ook is het mogelijk om in een vaststellingsovereenkomst alsnog vast te leggen wat er over de afgelopen jaren verrekend had moeten worden (mits hier nog bewijs van is).

 

Huwelijkse voorwaarden en testamentencheck 

Ook om andere redenen kan het van belang zijn om uw huwelijkse voorwaarden (maar ook uw testamenten) eens na te laten kijken. Ik adviseer u dit om de vijf jaar te (laten) doen.

Verhuizing

Tenslotte nog het volgende. Zoals u mogelijk al weet, ga ik met mijn kantoor verhuizen. Het pand aan de Laan 57 te Nunspeet wordt verruild voor de benedenverdieping van het nieuwbouwpand aan de Laan 44 te Nunspeet. Dat laatste adres is de plaats waar in het verleden de bibliotheek stond.

Mr. P. Pieltjes.

No comments

You must be logged in to post a comment.