Erven en echtscheiding

August 12, 2015
admin

Een ervaring die wij kort geleden weer eens hadden, wil ik u niet onthouden. Ik schreef al eerder over zo’n geval.

Een vader overlijdt en laat als erfgenamen achter zijn echtgenote en twee zoons. Het gebeurde voor 2003, vader had geen testament en dus was de wet van toepassing. Die hield toen in dat moeder en de twee kinderen ieder 1/3e gedeelte van vaders helft verkregen. De kindsdelen waren in principe opeisbaar maar de kinderen lieten hun moeder de kindsdelen houden. Beide kinderen waren op dat moment gehuwd en er leek niets aan de hand.

In het voorjaar van 2015 besluit moeder om te gaan verhuizen. De bestaande eigen woning wordt haar te groot. Een koper van buiten is niet nodig aangezien één van de zoons het huis wel wil overnemen. Wat bleek nu het probleem te zijn? De andere zoon was inmiddels gescheiden. De gemeenschap van goederen waarin hij was gehuwd, was verdeeld maar bij die verdeling had niemand stil gestaan bij het vaderlijk erfdeel van die zoon. Dat deel was dus niet verdeeld.

Wat blijkt dan? Dat erfdeel viel in de gemeenschap van goederen van zoon met zijn toenmalige echtgenote. Omdat vader geen testament had gemaakt, was op het erfdeel niet de uitsluitingsclausule van toepassing. Een uitsluitingsclausule is de clausule waarin een erflater bepaalt dat het erfdeel van een erfgenaam niet in een gemeenschap van goederen valt waarin die erfgenaam is gehuwd. Een ex-schoonkind krijgt in dat geval dus niets van de erfenis.

In mijn geval waren zoon en ex-schoondochter dus gezamenlijk eigenaar geworden van het erfdeel van zoon. Tot dat erfdeel behoorde het huis van moeder!!!

Gevolg: ex-schoondochter moet de akte mede tekenen en ex-schoondochter is medegerechtigd tot het deel van de opbrengst dat aan haar ex-echtgenoot toekomt.

Gelukkig dat in dit geval de ex-schoondochter en de betreffende zoon nog een redelijk goede verstandhouding hadden. Ex-schoondochter tekende een volmacht en haar deel (dat wel) werd aan haar uitgekeerd.

Door de redelijke verstandhouding liep het hier, binnen grenzen, goed af. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat de beide ex-echtgenoten zo’n zaak tot bij de rechter uitvochten. Daar wordt niemand vrolijker van en dat nog afgezien van alle extra kosten die zo’n gang naar de rechter meebrengen.

De moraal van dit verhaal is tweeërlei:

1. als u gescheiden bent nadat één van uw ouders is overleden, is het raadzaam om te bekijken of voormeld probleem bij u kan spelen; mocht u dat denken, kom dan bij mij langs, ik denk graag met u mee over een oplossing;

2. als u (nog) geen testament heeft, is het raadzaam om u met name over het probleem van een scheidend kind te laten adviseren; met een uitsluitings-clausule is zo’n probleem op te lossen.

Sinds april van dit jaar, heb ik u in elke column verteld dat ik met mijn kantoor ga verhuizen. Het pand aan de Laan 57 te Nunspeet wordt verruild voor de benedenverdieping van het nieuwbouwpand aan de Laan 44 te Nunspeet. Dat laatste adres is de plaats waar in het verleden de bibliotheek stond. De definitieve verhuisdatum is nu bekend: vrijdag 23 oktober 2015. Die dag zal het kantoor de hele dag gesloten zijn. Op maandag 26 oktober 2015 hopen wij u als vanouds van dienst te zijn op het adres Laan 44 te Nunspeet.

Mr P. Pieltjes

No comments

You must be logged in to post a comment.