Er waait een frisse wind!

September 12, 2015
admin

Er waait een frisse wind door ons land. De depressie slaat langzamerhand om in een hogedrukgebied! De fusie en overnamemarkt biedt goede vooruitzichten. Ondernemers hebben er weer zin in: economische groei is het sleutelwoord.

Maar welke juridische zaken spelen er zoal als uw bedrijf gaat groeien?

Rechtsvorm

Veel ondernemers beginnen als eenmanszaak omdat deze vorm laagdrempelig is.

Er zijn weinig formaliteiten en deze rechtsvorm is veelal fiscaal interessant.

Echter, naarmate het bedrijf groeit, worden er steeds meer verplichtingen aangegaan, zoals een huurovereenkomst en arbeidsovereenkomsten. Daarmee nemen ook de risico’s voor het bedrijf toe. Ook als de zaken wat minder gaan, moet u uw verplichtingen nakomen.

Misschien is dit een goed moment om uw eenmanszaak of vennootschap onder firma om te zetten in een B.V.

Samenwerken

Mocht u gaan samenwerken, dan dient zich de vraag aan welke bedrijfsvorm daar het beste bij past. Stel u regelt niets, dan ontstaat er een vennootschap onder firma. Iedere vennoot is dan hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap onder firma.

Uw interne aansprakelijkheid kunt u beperken door uw notaris een goed vennootschapscontract op te laten stellen of de aansprakelijkheid te beperken door het oprichten van een B.V.

Het kopen van een bedrijfspand

Voor het eventueel kopen van een bedrijfspand, heeft u waarschijnlijk een financiering nodig,

Heeft u een B.V., dan kan de B.V. dit geld lenen.

U bent dan in principe niet in privé aansprakelijk voor de terugbetaling van de lening. Dat is anders wanneer u in privé borg staat voor de terugbetaling door de B.V. of als u meetekent als hoofdelijk schuldenaar.

Bovendien is het zo dat u bij verkoop van uw bedrijf een hogere prijs krijgt, als de koper geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen over de waarde van het bedrijfspand. Heeft u al één of meer B.V.’s dan is het belangrijk dat het bedrijfspand in de juiste B.V. komt.

Investeerders

Samenwerken met investeerders is ook een mogelijkheid voor het laten groeien van uw bedrijf. Ook dit is zo’n moment om samen met uw notaris de statuten van uw B.V. tegen het licht te houden. Mochten de investeerders aandelen in het bedrijf wensen, dan kunnen hiervoor een speciaal soort aandelen worden uitgegeven. De statuten bepalen hoeveel zeggenschap en hoeveel recht op winst aan elk aandeel is verbonden. Ook kan worden vastgesteld of de investeerders vrij zijn de aandelen aan een willekeurige partij te verkopen.

Vaak worden naast de statuten ook afspraken vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst. Uiteraard dienen de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst goed op elkaar aan te sluiten.

Voor de nodige notariële begeleiding zijn ik en mijn medewerkers u graag van dienst.

Zoals u mogelijk al weet, ga ik met mijn kantoor verhuizen. Het pand aan de Laan 57 te Nunspeet wordt verruild voor de benedenverdieping van het nieuwbouwpand aan de Laan 44 te Nunspeet. Dat laatste adres is de plaats waar in het verleden de bibliotheek stond.

Kortom spannende tijden binnen het notariskantoor.

Mr. P. Pieltjes.

No comments

You must be logged in to post a comment.