Een nieuw jaar

January 28, 2016

Het jaar 2016 is als u dit leest al weer bijna drie weken oud. De tijd gaat wederom snel.

Wat brengt ons 2016? Wie zal het zeggen? De economie in Nederland trekt schoorvoetend aan. Buitenlandse ontwikkelingen, denk aan vluchtelingen, lijken minder vrolijk te stemmen.

Op mijn kantoor is na een razend drukke decembermaand de (relatieve) rust teruggekeerd. Samen zijn we bezig de getekende dossiers van december af te werken en de normale draad van alledag weer op te pakken.

In december van 2015 kwam ik de volgende zaak tegen.

Een weduwe verkocht het huis waar zij samen met haar echtgenoot had gewoond. De woning was schuldenvrij en er bleef een mooi bedrag over. Verkoopster was voor de verkoop al opgenomen in een bejaardenhuis. Door nu het bedrag van de verkoop te ontvangen, zou haar eigen bijdrage voor het bejaardenhuis omhoog gaan. Immers de koopsom in geld is een bezitting in Box III van de Wet op de Inkomstenbelasting en die Box telt mee voor de hoogte van de eigen bijdrage.

De gedachte kwam op om de erfdelen van haar echtgenoot uit te keren waardoor de bezittingen in Box III lager zouden zijn. Op mijn vraag hoe groot die erfdelen waren, moest mevrouw het antwoord schuldig blijven. Haar man was in 1991 overleden en destijds had, voorzover zij zich herinnerde, geen aangifte erfbelasting (toen nog successierechten) plaatsgevonden.

Wat nu? Je kunt de erfdelen van de kinderen wel willen uitkeren maar dan moet je wel weten hoe groot die waren.

Van mevrouw begreep ik dat bij het overlijden van haar echtgenoot de woning eigenlijk het enige vermogensbestanddeel was. Ook toen was er al geen hypotheek meer. Via een website van de het kadaster en het CBS kon ik toen op basis van de Woz-waarde van 2015 de waarde van de woning in 1995 terughalen. De website ging niet verder dan 1995. Op basis van de waarde van dat jaar zijn toen de erfdelen van de kinderen berekend en ook uitgekeerd.

Mooier was geweest dat vastlegging van de erfdelen in 1991 al plaats had gevonden.

Zo’n vastlegging vindt doorgaans al plaats in de aangifte erfbelasting. Daar moet je dan wel een kopie van bewaren. Ook kan de vastlegging bij notariële akte gebeuren. Voordeel daarvan is dat die akte door de notaris ten minste 20 jaar op zijn kantoor wordt bewaard en daarna nog minstens 55 jaar in het rijksarchief. Dat is lang genoeg.

Tot slot nog even: de aangifte erfbelasting is een typisch notariële belasting. Wij hebben daar veel ervaring mee en kunnen u ervoor zorgen dat u niet meer betaalt dan nodig is, Zeker als de aangifte gebeurd op basis van een goed testament is er zelfs ook belasting te besparen. Ook daarvoor bent u op mijn kantoor op het goede adres.

Wij ontvangen u graag op Laan 44!!!!

P. Pieltjes