ECHTSCHEIDING, KINDEREN EN ERFRECHT

December 25, 2015

Wat hebben echtscheiding en erfrecht met elkaar te maken? Als je gescheiden bent dan ben je immers als ex-echtgenoten toch niet meer elkaars erfgenaam?

In beginsel is dat juist voor degenen die voor of tijdens hun huwelijk geen testament hebben opgesteld. Was er wel een testament, dan kan het wel eens zo zijn dat de ex-echtgenoten nog steeds elkaars erfgenaam zijn op basis van dit testament. Dat hangt sterk van de omschrijvingen in het oude testament af.

Herroepen van de oude testamenten is dan op zijn plaats.

Maar stel je ook eens de volgende situatie voor:

Je bent gescheiden en je hebt één of meer jonge kinderen die zelf nog geen kinderen en nog geen eigen testament (kunnen) hebben. Naar wie gaat je erfenis als je overlijdt en één van je kinderen (of je enige kind) komt vlak na jou te overlijden, dus als je ex nog leeft?

Niet naar je ex, zou je zeggen, omdat na een echtscheiding, de ex-echtgenoten geen erfgenamen meer van elkaar zijn. Weliswaar kan je ex niet rechtstreeks van jou erven, maar wel via een omweg. Kom je te overlijden, dan erft je kind. Als vervolgens je kind komt te overlijden, dan erft je ex als vader of moeder van jouw kind, terwijl jouw kind door jouw overlijden net jouw erfenis heeft verkregen!

Hieraan valt echter wel wat te doen via een zogenaamde tweetrapsmaking.

tweetrapsmaking

Zolang je kind dus niet getrouwd is, geen kinderen heeft en zelf geen testament heeft, blijft de andere ouder (je ex) erfgenaam van je kind. Na jouw overlijden kan jouw totale vermogen dus door het overlijden van je kind alsnog terecht komen bij je ex.

Wil je dat niet, dan kan dat maar tot een ding leiden: maak een testament met daarin een zogenaamde “tweetrapsmaking”. Met een tweetrapsmaking regeer je als het ware over je graf heen.

Via een tweetrapsmaking kun je vastleggen dat alles wat jouw kind nog bij zijn of haar overlijden over heeft van je nalatenschap, niet naar zijn of haar erfgenamen gaat (lees: niet naar je ex) maar naar degene(n) die je zelf aanwijst.

twee groepen erfgenamen

Je wijst als het ware twee groepen (trappen) erfgenamen aan:

– de eerste trap wordt gevormd door je eigen kind(eren);

– de tweede trap wordt gevormd door degenen die gaan erven wanneer één of meer leden van de eerste trap komen te overlijden.

Als je toch een testament opmaakt

Als je toch een testament opmaakt denk dan ook aan het volgende. Zolang je kinderen minderjarig zijn en je komt zelf te overlijden, dan heeft je ex in beginsel de zeggenschap (ouderlijke macht) over je kind(eren).

Denk daarom aan het benoemen van een executeur testamentair (degene die jouw nalatenschap afwikkelt). Maar ook aan wie jouw erfenis, die van je kinderen is, gaat beheren; je ex? Wil je dit niet, dan is het aan te raden een bewindvoerder te benoemen.

En wat als je als gezin (jijzelf en je kind(eren)) tegelijk overlijdt, wie wil je dan dat er van je erft?

Voor erfrecht geldt altijd: wil je iets anders regelen dan wat er is geregeld in de wet: maak een testament. 

U kunt vrijblijvend een afspraak maken om hierover (en over andere zaken) te praten.

Mijn medewerkers en ik zijn u hierbij graag van dienst.

De opening van het nieuwe pand heeft 4 december jl. plaatsgevonden. Wij ontvangen u graag op Laan 44!!!!

P. Pieltjes