De schenking

March 25, 2016

Vorige maand heb ik het in mijn column gehad over het doen van schenkingen. Dat is op meerdere manieren mogelijk. Ik verwijs u daarvoor naar die column. Als u hem niet meer voor handen heeft, kunt u die bij mij opvragen.

Hoe nu te schenken door mensen die niet meer zelf over hun vermogen kunnen beschikken door geestelijke of lichamelijke gebreken?

Onderscheid moet dan worden gemaakt tussen mensen die onder een “kantonrechters”bewind staan en mensen die een notariële volmacht hebben getekend.

Als iemand onder “kantonrechters”bewind staat, hierna te noemen: bewind, kan de bewindvoerder alleen maar schenken als degene die onder bewind staat in het verleden zelf al schenkingen heeft gedaan. De kantonrechters in Nederland hebben in het LOVCK, het landelijk overleg kantonrechters, als beleid vastgelegd dat zij alleen, de noodzakelijke, toestemming geven voor schenkingen ten laste van het onder bewind gestelde vermogen als zo’n schenkingstraditie aanwezig is. Is die schenkingstraditie er niet en ook al is er op zich voldoende vermogen, dan komt de goedkeuring er dus niet.

Als iemand een notariële volmacht heeft getekend, kan de gevolmachtigde op grond van die volmacht altijd nog schenkingen doen. Daarvoor hoeft de gevolmachtigde van niemand toestemming te krijgen, tenzij dat in de volmacht anders staat vermeld.

Nog een puntje over schenkingen.

In 2014 droeg een vader zijn woning voor € 250.000,00 over aan zijn zoon. In de akte werd op de koopsom een bedrag van € 40.000,00 kwijtgescholden (geschonken). Er werd dus betaald een bedrag van € 210.000,00.

Uiteraard moet van zo’n schenking aangifte worden gedaan en zo gebeurde ook voor een bedrag van € 40.000,00. De belastingdienst corrigeerde de aangifte door te stellen dat de woning hier op de hogere WOZ-waarde van € 258.000,00 gesteld moet worden en dat dus een schenking plaats had gevonden van € 48.000,00.

Deze zaak is uiteindelijk tot aan de Hoge Raad (HR), de hoogste Nederlandse rechter, uitgeprocedeerd. Tot zelfs de advocaat-generaal bij de HR waren alle rechterlijke instanties op de hand van de belastingdienst.

De HR besliste in haar wijsheid anders. Zij gaf kort aan dat hier geen sprake was van schenking van een woonhuis, dan zou wel de hogere WZ-waarde hebben gegolden, maar hier was sprake van kwijtschelding op een bedrag (de koopsom) en in dat geval mag worden uitgegaan van het daadwerkelijk kwijtgescholden bedrag van € 40.000,00.

De notariële praktijk stond al op dat standpunt en is blij dat zij de HR nu aan haar kant heeft.

U kunt vrijblijvend een afspraak maken om over het vorenstaande (en over andere zaken) te praten.

Mijn medewerkers en ik zijn u hierbij graag van dienst.

Wij ontvangen u graag op Laan 44!!!!

P. Pieltjes