De schenking op papier

February 26, 2016

Als u erfbelasting wilt besparen kan het aantrekkelijk zijn om ten behoeve van uwkind(eren) een schenking op papier te doen.

Dat is een constructie die zich als volgt laat uitleggen:  u schenkt aan uw kinderen een bedrag en u leent dat direct weer van hen terug. Dit wordt vastgelegd in een notariële akte en heet daarom een schenking op papier.

De schenking kan het jaarlijks vrijgestelde bedrag van € 5.304,00. belopen of de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 25.449,00.

Kenmerkend voor deze constructie is dat het geld niet daadwerkelijk aan de begiftigde wordt overgemaakt, maar dat u het bedrag als schenker in uw eigen portemonnee houdt. Tot uw overlijden heeft u dus de volledige beschikking over het geschonken bedrag.

Doordat u de bedragen niet aan uw kind(eren) uitkeert, maar schuldig erkent, creëert u schulden aan uw kinderen. Uw vermogen wordt hierdoor kleiner, uw kinderen erven minder en uiteindelijk is er dus minder erfbelasting verschuldigd.

Om er zeker van te zijn dat de schenking op papier na overlijden de beoogde uitwerking

heeft, dient de schenking te worden vastgelegd in een notariële akte. Ook dient over de

schuldig erkende bedragen jaarlijks daadwerkelijk aan de kinderen een zakelijke rente te

worden voldaan. De rente mag dus niet bij de schuld worden opgeteld.

Tot 2010 was het onduidelijk hoe hoog deze rente diende te zijn. Doorgaans werd zekerheidshalve 6 % per jaar geadviseerd, maar er zijn in het verleden ook lagere rentes afgesproken. De Successiewet bepaalt thans dat de rente minimaal 6 % dient te zijn, wil de schenking het beoogde effect hebben. Betaalt u minder rente, dan wordt bij uw overlijden met de schuld in het geheel geen rekening gehouden en zal er over dit bedrag dus ook erfbelasting zijn verschuldigd.

Nog een puntje van aandacht:

Soms hoor ik wel eens dat ouders wel de rente (over een papieren schenking) betalen, maar dat ze dat geld dan meteen weer terug laten storten door de kinderen.

Niet erg verstandig!  De belastingdienst kan dan concluderen dat er helemaal geen rente is betaald, met alle gevolgen van dien (waaronder het belasten van de rente als schenkingen).

Heeft u in het verleden van deze constructie gebruik gemaakt en twijfelt u over de geldigheid en de werking daarvan, laat u dan goed adviseren en maak eventueel een inhaalslag!

U kunt vrijblijvend een afspraak maken om hierover (en over andere zaken) te praten.

Mijn medewerkers en ik zijn u hierbij graag van dienst.

Wij ontvangen u graag op Laan 44!!!!

P. Pieltjes