Bedrijf fiscaal voordelig overdragen

May 12, 2015
admin

De afgelopen jaren zijn er verschillende rechtszaken gevoerd over de vraag of het eerlijk is dat degenen die een bedrijf erven of geschonken krijgen minder erfbelasting betalen. Er is namelijk een vrijstelling in de wet geregeld als je een bedrijf erft of geschonken krijgt. Deze vrijstelling geldt niet als je ander vermogen van iemand erft of geschonken krijgt.

Enige tijd geleden heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de vrijstelling bij erven of schenken van ondernemingsvermogen niet discriminerend is. In een eerdere uitspraak vond de Rechtbank Breda dat het onderscheid tussen het erven van een bedrijf en ander vermogen voor de erfbelasting te groot was. De uitspraak van de Rechtbank Breda leidde ertoe dat erfgenamen herziening vroegen van de erfbelasting die zij moesten betalen over erfenissen zonder ondernemingsvermogen.

Na de Hoge Raad heeft ook het Europese Hof van de Rechten van de Mens uitspraak gedaan over de vraag of de vrijstelling bij het erven of schenken van ondernemingsvermogen oneerlijk discriminerend is ten opzichte van ander geërfd of geschonken vermogen waarvoor die vrijstelling niet geldt. Het Europese Hof heeft geoordeeld dat er geen discriminatie is en dat de vrijstelling voor het erven en schenken van ondernemingsvermogen in Nederland in de wet mag blijven staan.

Als ondernemingsvermogen wordt geërfd dan is 100% van de waarde van dat vermogen tot aan € 1.055.022,00 vrijgesteld en 83% van de waarde die boven dat bedrag uitkomt. Alleen degenen die ondernemingsvermogen erven of geschonken krijgen, hebben recht op die vrijstelling. Er moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan om de vrijstelling te krijgen, bijvoorbeeld dat degene die het bedrijf erft of geschonken krijgt het bedrijf minimaal vijf jaar voortzet.

De vrijstelling voor ondernemingsvermogen is destijds in de wet gekomen omdat het betalen van erf- en schenkbelasting over dat vermogen liquiditeitsproblemen met zich mee kan brengen. Het kan ten koste gaan van de continuïteit van het bedrijf, met name familiebedrijven. Toen de wet is gemaakt, is gezegd dat deze bedrijven belangrijk zijn voor het behoud en de groei van werkgelegenheid, het behoud van economische diversiteit en voor stabiliteit. Ook was het doel van de vrijstelling om ondernemerschap te stimuleren. Volgens de Hoge Raad is dit alles reden genoeg om onderscheid te maken in de erf- en schenkbelasting tussen ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen.

Het schenken en erven van ondernemingsvermogen blijft dus nog fiscaal aantrekkelijk. Inmiddels wordt ook een meer algemene discussie over de erfbelasting gevoerd, namelijk of het erven van vermogen niet zwaarder moet worden belast.

We zien in de praktijk dat het schenken met als doel om de toekomstige erfenis te verminderen, toeneemt. Een kleinere erfenis in de toekomst nalaten leidt namelijk tot minder erfbelasting voor de erfgenamen.

Er zijn verschillende manieren waarop u vermogen aan toekomstige erfgenamen kunt overdragen. Ook met een fiscaal slim testament betaalt u niet onnodig veel erfbelasting.

Mijn medewerkers en ik adviseren u graag of de verschillende mogelijkheden.

Tenslotte nog het volgende. Zoals u mogelijk al weet, ga ik met mijn kantoor verhuizen. Het pand aan de Laan 57 te Nunspeet wordt verruild voor benedenverdieping van het nieuwbouwpand aan de Laan 44 te Nunspeet. Dat laatste adres is de plaats waar in het verleden de bibliotheek stond.

Spannende tijden kortom binnen het notariskantoor.

Mr. P. Pieltjes.

No comments

You must be logged in to post a comment.